Gebruiksvoorwaarden Digitaal Paspoort

Gebruiksrechtovereenkomst en gebruiksvoorwaarden voor het Digitaal Paspoort

Deze Solera Gebruiksrechtovereenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u (natuurlijke persoon of rechtspersoon) en Solera met betrekking tot hierboven aangeduid(e) Solera-softwareproduct(en) en eventueel daaraan gerelateerde software-onderdelen, media, gedrukte materialen en online of elektronische documentatie. Door het Digitaal Paspoort te installeren, te kopiëren of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in aan de bepalingen van deze Overeenkomst en aan de bepalingen in het Certification Practice Statement (CPS) gebonden te zijn. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze Overeenkomst of van het CPS, mag u het Digitaal Paspoort niet installeren of gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden Digitaal Paspoort

 • Gebruiker is gebonden aan de bepalingen in het Certification Practice Statement (CPS) Digitaal Paspoort.
 • Gebruiker heeft de gegevens bij aanmelding voor het Digitaal Paspoort met zorgvuldigheid en naar waarheid ingevuld.
 • Het Digitaal Paspoort wordt alleen gebruikt door de persoon die is vermeld op het aanmeldingsformulier als gebruiker.
 • Gebruiker gebruikt het Digitaal Paspoort nooit gelijktijdig op meer dan één computer.
 • Gebruiker stelt Solera onverwijld in kennis indien zijn gebruikersgegevens zijn gecompromitteerd. Dit heeft intrekking van het Digitaal Paspoort tot gevolg.
 • Gebruiker slaat zijn Digitaal Paspoort bij het ophalen op met behulp van een wachtwoord.
 • Gebruiker gaat zorgvuldig om met het persoonlijke wachtwoord waarmee zijn Digitaal Paspoort is opgeslagen.
 • Gebruiker stelt dit persoonlijke wachtwoord niet beschikbaar aan anderen.
 • Gebruiker heeft een zorgplicht ten aanzien van zijn Digitaal Paspoort.
 • Gebruiker zal zijn Digitaal Paspoort veilig stellen, indien de browser dit ondersteunt (zie de instructie voor het ophalen van een Digitaal Paspoort).
 • Gebruiker identificeert zich met zijn Digitaal Paspoort alleen op sites van Solera en van informatieleveranciers die Solera accepteren als CA.
 • Indien Solera sterke vermoedens heeft dat gebruiker misbruik maakt van zijn Digitaal Paspoort, trekt Solera het Digitaal Paspoort in.
 • Solera trekt een Digitaal Paspoort in, indien aanwijzingen van derden of eigen ervaringen gegronde redenen van misbruik van het Digitaal Paspoort opleveren.